אוויר

אוויר

רמות זיהום האוויר עלו בשנים האחרונות. לפליטות האוויר יש השפעות סביבתיות שליליות רבות כגון התחממות כדור הארץ, דלדול האוזון, גשם חומצי, התרבות אצות במערכות אקולוגיות טבעיות בגופי מים מתוקים. מצד שני, לחשיפה ארוכת טווח לזיהום אוויר יש השפעה חמורה על בריאות האדם המשפיעה על הריאות ומערכת הנשימה. אחד המזהמים העיקריים של זיהום האוויר הם NOX . בעזרת החומרים שבקטלוג שלנו ניתן לקשור את הנוקסים למצע קטליטי בארובות וברכבי דיזל כך שלאוויר יפלט חנקן אינרטי. החומרים שאנו מספקים עומדים בדרישות התקן המחמירות והם בדרגת איכות וניקיון גבוהים.