מים ושפכים

קטלוג-מוצרים מים ושפכים

מים ושפכים

טיפול במים מתייחס לתהליכים בהם מסולקים מזהמים מהמים כדי להפוך את המים מתאימים לשימוש תעשייתי, ביתי ולהשקיה בחקלאות. בעזרת החומרים השונים מסולקים: חומרים מוצקים מרחפים, חומר אורגני ,פטריות, וירוסים, חיידקים אצות ומתכות רעילות . חומרים כימיים לטיפול במים נותנים מענה לבעיות כמו אבנית וקורוזיה ובכך הם מסייעים בעבודת מערכות וציוד הבאים במגע עם מים ותורמות לעבודה תקינה ויעילה תוך מתן חסכון בזמן וכסף. חומרים הבאים במגע עם מים המיועדים לשתייה יהיו מלווים בתו תקן מתאים לחומר. חברתנו מספקת סל רחב של חומרים המיועדים לטיפול והשבחת מים . אנו מספקים לחברות גדולות בתחום המים כמו- מקורות, מפעלי התפלה, תנובה, מפעלי טיהור שפכים ועוד...