מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

הודעת פרטיות זו ("ההודעה") מתארת את המידע ש ICL, כולל חברות הבת שלה וחברות מסונפות אליה ("ICL", "אנחנו", "אותנו", "שלנו") אוספת  ממשתמשי אתר ICL, אשר זמין בכתובת www.icl-group.com  ("האתר").

כמו-כן, היא מתארת את התהליכים שלנו לאיסוף, שימוש, תחזוקה ועיבוד של המידע שלך, ואת הזכויות והאפשרויות העומדות לרשותך ביחס לנתונים האישיים שאנו מעבדים באמצעות האתר.

נתונים אישיים שנאספו

אנו מעבדים את המידע שלך כאשר אתה נרשם כמשתמש באתר על מנת להגיש בקשה למשרה פתוחה ב- ICL.

על מנת להגיש בקשה למשרה פתוחה ב- ICL, אתה תידרש להירשם כמשתמש באתר ולספק לנו מידע כגון שם המשתמש והסיסמה שבחרת, שם, דוא"ל וקורות חיים. המידע לעיל נקרא "פרטי חשבון משתמש".

אנו מעבדים מידע שאתה מספק לנו כאשר אתה שולח פנייה דרך אתר האינטרנט שלנו, בדוא"ל או באמצעות ערוץ תקשורת אחר.

אתה יכול להגיש בקשה באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון שלנו או על ידי התקשרות, שליחת דואר אלקטרוני או לכתוב אלינו. אנו נאסוף את המידע שתספק בשאילתא, אשר בדרך כלל תכלול את שמך, כתובת הדוא"ל שלך, מספר הטלפון, החברה, המדינה ותוכן ההודעה שלך. אנו מכנים זאת "בירור שאילתא". שדות החובה להשלמת טפסים של צור קשר המקוונים שלנו יהיו מסומנים בהתאם.

אנו מעבדים את פרטי הקשר שלך כאשר אתה נרשם לקבלת עלוני החדשות שלנו ואמצעי שיווק אחרים.

כאשר הסכמת לכך במפורש, אנו נאסוף ונעבד את פרטי הקשר שלך על מנת לשלוח לך את עלוני המידע שלנו ועדכונים אחרים בנוגע ל- ICL. אנו מכנים זאת "פרטי קשר".

אין לך חובה חוקית לספק לנו את המידע הנ"ל; עם זאת, אם תבחר שלא למסור מידע זה, ייתכן שלא נוכל להגיב לפנייתך או לשלוח לך חדשות ועדכונים בנוגע ל– ICL, ולא תוכל להגיש בקשה למשרה פתוחה ב- ICL באמצעות האתר.

כמו כן, אנו אוספים מידע אנליטי על השימוש שלך באתר.

כאשר אתה משתמש באתר, אנו מתעדים ואוספים מידע מסוים על האינטראקציות שלך עם האתר, כולל כתובת ה- IP שממנה אתה ניגש לאתר, השעה ותאריך הגישה, סוג הדפדפן שבו נעשה שימוש, השפה בה נעשה שימוש, קישורים שנלחצו ופעולות שננקטו בעת השימוש באתר. אנו מתייחסים לזה כאל "מידע אנליטי".

עבור מה וכיצד נשתמש במידע האישי שנאסף

על מנת לתת מענה ולטפל בפנייתך.

אנו נשתמש בנתוני השאילתא שלך כדי ליצור עמך קשר בנוגע לפנייתך ולטפל בפנייתך.

על מנת לרשום אותך לאתר ולהקל עליך במהלך השימוש שלך באתר.

אנו נשתמש בפרטי חשבון המשתמש שלך  על מנת לפתוח חשבון משתמש עבורך ולהקל על השימוש שלך באתר כדי להגיש מועמדות למשרות פתוחות ב- ICL ולעבד את בקשת העבודה שלך.

כדי לשלוח לך דיוורים אדמיניסטרטיביים ושיווקיים

אנו נשתמש בפרטי חשבון המשתמש שלך כדי לשלוח לך הודעות אדמיניסטרטיביות  בנוגע לשימוש שלך באתר ובבקשה שלך למשרה ב-ICL. כמו כן, אנו נשתמש במידע שלך כדי לשלוח לך ידיעונים ותקשורת שיווקית אחרת בנוגע למוצרים ולשירותים של ICL, בכפוף להסכמתך המפורשת.

אנו נשתמש במידע האנליטי לשיפור ופיתוח האתר.

אנו נשתמש במידע האנליטי לפיתוח ושיפור האתר, תקשורת הדוא"ל שלנו, המוצרים והשירותים שאנו מציעים. כמו כן, אנו משתמשים במידע האנליטי על מנת להבין טוב יותר את השוק בו פועלת ICL ועבור דיווח ניהולי ותכנון עסקי.

מי יעבד את הנתונים שלך

אנו לא נשתף את המידע שלך עם צדדים שלישיים, למעט באירועים המפורטים להלן או כאשר תספק לנו את הסכמתך המפורשת. 

אנו נשתף את המידע שלך עם ספקי השירות שלנו אשר עוזרים לנו להפעיל את האתר ואת העסק שלנו.

אנו נשתף את המידע שלך עם ספקי השירות שלנו המסייעים לנו בפעולות הפנימיות העסקיות והאתר שלנו. חברות אלה, כגון Amazon Web Services Inc., מורשות להשתמש במידע האישי שלך בהקשר זה רק לפי הצורך כדי לספק לנו שירותים אלה ולא למטרות קידום משלהן. איננו מוכרים את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים.

אנו נשתף את המידע שלך עם הרשויות המוסמכות, אם ניצלת לרעה את זכותך להשתמש באתר, או במקרה שהפרת את הדינים הרלוונטיים.

אם ניצלת לרעה את זכויותיך להשתמש באתר, או הפרת את הדינים הרלוונטיים, אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם הרשויות המוסמכות ועם צדדים השלישים (כגון יועצים משפטיים וממליצים), לצורך טיפול בהפרה.

אנו נשתף את המידע שלך אם אנו נדרשים לעשות זאת על פי חוק.

אם אנו נדרשים לחשוף את המידע שלך על ידי רשות שיפוטית, ממשלתית או רגולטורית.

אנו נשתף את המידע שלך עם צדדים שלישיים בכל מקרה של שינוי במבנה של ICL.

אם פעילות ICL או פעילות האתר תאורגן מחדש במסגרת אחרת, או באמצעות מבנה משפטי או ישות משפטיים אחרים (כגון עקב מיזוג או רכישה), נשתף את המידע שלך רק על פי הנדרש כדי לאפשר את השינוי המבני בהפעלת ICL.

איננו מוכרים את המידע שלך.

איננו מוכרים את המידע שלך, וגם לא עשינו זאת ב-12 החודשים האחרונים.

עוגיות (Cookies)

מהי עוגיה?

קבצי עוגיות (Cookies) הם קבצי טקסט, המורכבים מכמות קטנה של נתונים, שנשמרים במחשב או במכשיר אחר (למשל סמארטפון, טאבלט וכו') כאשר אתה משתמש באינטרנט ומבקר באתרים שונים. 

המידע שקבצי העוגיות שומרים נקרא על ידי האתר בו אתה מבקר, במהלך ביקורך באתר (אלה נקראים עוגיות 'הפעלה'), וכאשר אתה חוזר לבקר בו שוב (אלה נקראים עוגיות 'מתמידות'). 

אנו משתמשים גם בטכניקות הנקראות משואות אינטרנט ופיקסלים באינטרנט למטרות דומות לשימוש בעוגיות.

אנו משתמשים בתוספים כדי לספק לך מידע מפורט יותר על קבצי העוגיות ולאפשר לך לשלוט באופן השימוש בעוגיות.

אנו משתמשים בתוספים כדי לספק לך מידע מפורט יותר על קבצי העוגיות שבהם אנו משתמשים. זה גם מאפשר לך לשלוט על השימוש בקבצי עוגיות שיווקיים, עוגיות העדפה ועוגיות סטטיסטיקה. לחץ כאן כדי לגשת לתוסף. באפשרותך לשנות את דעתך בכל עת על-ידי הפעלה או השבתה של קבצי עוגיות מסוימים או קטגוריות מסוימות של קבצי עוגיות. עם זאת, אין באפשרותך להשבית את קבצי ה- עוגיות 'ההכרחיים' מכיוון שאתר האינטרנט אינו יכול לפעול בלעדיהם. על-ידי הפיכת קבצי עוגיות לזמינים, אתה נותן את הסכמתך לאיסוף נתונים המיועדים להם.

אנו משתמשים בקבצי עוגיות הדרושים להפעלת האתר, לסטטיסטיקה ולשמירת העדפותיך.

אנו משתמשים בעוגיות כאשר אתה מבקר באתר שלנו למספר מטרות, כפי שהוסבר בקצרה להלן:

הכרחי. קבצי עוגיות הנחוצים לתפקוד האתר. האתר אינו יכול לפעול כראוי ללא קבצי עוגיות אלה. באפשרותך להגדיר את המכשיר שלך כך שיחסום או יתריע בפניך על קבצי עוגיות אלה, אך ייתכן שחלקים מסוימים באתר לא יפעלו כראוי.

סטטיסטיקה. קבצי עוגיות של ניתוח מידע שעוזרים לנו להבין כיצד אתה ומשתמשים אחרים מקיימים אינטראקציה עם האתר שלנו על ידי איסוף נתונים שאינם מזהים אותך ישירות.

העדפות. קבצי עוגיות שזוכרים את הבחירות שלך כאשר אתה משתמש באתר ומאפשרים לאתר להגיב על ידי שיקוף ההעדפות שלך.

שיווק. קבצי עוגיות שעוקבים אחר השימוש שלך באתר ומאפשרים למפרסמים מקוונים להתאים מודעות שלדעתם רלוונטיות יותר עבורך.

אבטחה ושמירת נתונים

אנו נשמור את המידע שלך כל עוד אנו זקוקים לו כדי להפעיל את האתר ולקיים אינטראקציה עם משתמשים, ולאחר מכן לפי הצורך למטרות שמירת-רשומות.

אנו נשמור את המידע שלך למשך הזמן הדרוש לתמיכה בפעילויות העסקיות הרגילות שלנו המפעילות את האתר ומאפשרות אינטראקציה עם משתמשי האתר. לאחר מכן, אנו עדיין נשמור את המידע האישי שלך לפי הצורך כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו, לפתור מחלוקות, לבסס ולהגן מפני תביעות משפטיות ולאכוף את ההסכמים שלנו.

אנו מיישמים אמצעים לאבטחת המידע שלך

אנו מיישמים אמצעים לצמצום סיכוני הנזק, אובדן המידע וגישה בלתי מורשית או שימוש במידע. עם זאת, אמצעים אלה אינם מספקים אבטחת מידע מוחלטת. לכן, למרות שנעשים מאמצים לאבטח את המידע האישי שלך, זה לא מובטח, ואתה לא יכול לצפות כי האתר יהיה חסין מפני סיכוני אבטחת מידע.

העברות נתונים בינלאומיות

אנו נעביר את המידע שלך באופן בינלאומי רק בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות הרלוונטיים.

אם נעביר את הנתונים האישיים שלך לעיבוד במקומות מחוץ לתחום השיפוט שלך, אנו נציית לכללי העברת הנתונים החלים על מצבים אלה.

אם אתה תושב האיחוד האירופי, כל העברה של הנתונים האישיים שלך מחוץ לאיחוד האירופי תהיה בהתאם לאמצעי הגנה נאותים שנקבעו על ידי נציבות האיחוד האירופי.

מידע נוסף עבור אנשים באיחוד האירופי

ICL היא המפקחת על המידע האישי המכוסה בהודעה זו.

להלן פרטי המפקחת על המידע לצורך הנתונים האישיים שאנו אוספים באמצעות האתר:

כימיקלים לישראל בע"מ

מגדל המילניום, רח' אראנה 23

תל אביב, ישראל 61070

טלפון: +972 3 684-4400

פקס: +972 3 684-4444

דואר אלקטרוני: [email protected]

פרטים ליצירת קשר עם נציגנו באיחוד האירופי:

הנציג שלנו באיחוד האירופי לצורך הודעה זו הוא: ICL Europe Coöperatief U.A..

בסיס משפטי על פי חוקי האיחוד האירופי לעיבוד הנתונים האישיים שלך:

הבסיס המשפטי על פי דיני האיחוד האירופי לעיבוד מידע אנליטי הוא האינטרס הלגיטימי שלנו לשמור, לפתח ולשפר את האתר, להבין את קהל היעד שלנו ואת השוק העסקי שבו אנו פועלים.

הבסיס המשפטי לאיסוף ועיבוד מידע מפנייה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו בתגובה לפנייתך.

הבסיס החוקי על פי דיני האיחוד האירופי לאיסוף ועיבוד פרטי חשבון משתמש לניהול הרישום והשימוש שלך באתר על מנת להגיש בקשה למשרות פתוחות ב- ICL, ולשלוח את ההודעות הניהוליות שלך בנוגע לבקשתך, הוא שאנו נוקטים צעדים טרום חוזיים בהערכת בקשתך למשרה פתוחה, כמו גם האינטרסים הלגיטימיים שלנו בשמירה על רשומות גיוס להקלת תהליך הבחירה, ביצוע בדיקות ייחוס, תקשורת איתך וניהול פנימי והגנה על תביעות משפטיות.

הבסיס החוקי על פי דיני האיחוד האירופי לעיבוד המידע שלך לצורך שליחת תקשורת שיווקית הוא הסכמתך המפורשת.

הבסיס החוקי על פי דיני האיחוד האירופי לעיבוד המידע שלך לצורך טיפול במקרים של שימוש פוגעני באתר הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו בהגנה ואכיפת הפרות המזיקות לעסק שלנו.

הבסיס החוקי על פי דיני האיחוד האירופי לעיבוד המידע שלך שבו אנו נדרשים באופן חוקי לשתף אותו, הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו בעמידה בדרישות החוק המחייבות המוטלות עלינו.

הבסיס החוקי על פי דיני האיחוד האירופי עבורנו לעיבוד המידע שלך במקרה של שינוי במבנה התאגידי שלנו הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו בהמשכיות העסקית שלנו.

יש לך זכויות מסוימות לגשת, לעדכן או למחוק את המידע שלך, להשיג עותק של המידע שלך, לבטל את הסכמתך והגביל או להתנגד או לפעילויות עיבוד נתונים מסוימות.

אם אתה מקום מושבך באיחוד האירופי, יש לך את הזכויות הבאות במסגרת תקנות הגנת הפרטיות האירופאיות (GDPR):

הזכות לגשת לנתונים האישיים שלך שאנו מעבדים ולקבל עותק שלהם.

הזכות לתקן נתונים אישיים לא מדויקים שיש לנו בנוגע אליך ולהשלים נתונים אישיים שלא הושלמו.

הזכות לניידות נתונים, כלומר, לקבל את הנתונים האישיים שסיפקת לנו, בתבנית מובנית, נפוצה, ניתנת לקריאה באמצעי ממוחשב. יש לך את הזכות לשדר נתונים אלה לספק שירות אחר. כאשר הדבר אפשרי מבחינה טכנית, יש לך את הזכות שהנתונים האישיים שלך יועברו ישירות מאיתנו לספק השירות שאתה מייעד.

הזכות לבטל את הסכמתך בכל עת,  זו הסכמה לשלוח לך את הידיעונים שלנו ותקשורת שיווקית אחרת על פעילות ICL.

הזכות להתנגד, בהתבסס על מצב מסוים שלך, לשימוש בנתונים האישיים שלך על בסיס האינטרס הלגיטימי שלנו. עם זאת, אנו עשויים לעקוף את ההתנגדות אם נפגין עילה לגיטימית משכנעת לטובת הגנה מפני תביעות משפטיות.

הזכות להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך (למעט אחסון הנתונים האישיים שלך) במידה ואתה מערער על הדיוק של הנתונים האישיים שלך, לתקופה המאפשרת לנו לאמת את דיוקו; אם אתה סבור שעבוד הנתונים אינו חוקי ואתה מתנגד למחיקת הנתונים האישיים ומבקש במקום זאת להגביל את השימוש בהם; אם איננו זקוקים עוד לנתונים האישיים למטרות המתוארות במדיניות זו, אך אתה דורש אותם על-מנת לממש או להגן מפני תביעות משפטיות, או אם אתה מתנגד לעיבוד, עד לאימות אם העילה הלגיטימית שלנו לעיבוד עוקפת את שלך.

הזכות להישכח. בנסיבות מסוימות, כגון כאשר אתה מתנגד לכך שנעבד את הנתונים שלך ואין לנו עילה לגיטימית משכנעת לעקוף את התנגדותך, יש לך את הזכות לבקש מאיתנו למחוק את הנתונים האישיים שלך. עם זאת, אנו עדיין עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלך אם יש צורך לציית לחובה משפטית שאנו כפופים לה על פי חוקים במדינות החברות באיחוד האירופי או להקמה, מימוש או הגנה על תביעות משפטיות.

אם ברצונך לממש זכויות אלה, תוכל לעשות זאת על ידי פנייה אלינו בדוא"ל אל: [email protected]

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבקש ראיות סבירות כדי לאמת את זהותך לפני שנספק לך מידע. כאשר איננו יכולים לספק לך מידע שביקשת, נסביר את הסיבה לכך.

יש לך זכות להגיש תלונה לרשות הפיקוח הרלוונטית להגנה על נתונים .

בכפוף לחוק החל, יש לך את הזכות להגיש תלונה לרשות הפיקוח הרלוונטית להגנה על נתונים. אם אתה באיחוד האירופי, אזי על פי סעיף 77 של תקנות ה- GDPR, אתה יכול להגיש תלונה לרשות המפקחת, במיוחד במדינה החברה של מקום מגוריך, מקום העבודה או המקום של ההפרה לכאורה של תקנות ה- GDPR. לרשימת רשויות הפיקוח באיחוד האירופי לחצו  כאן.

מידע נוסף עבור תושבי קליפורניה

בכפוף לדין החל, יש לך את הזכות להגיש תלונה לרשות המקומית להגנה על נתונים. אם אתה באיחוד האירופי, אז על פי סעיף 77 של תקנות ה- GDPR, אתה יכול להגיש תלונה לרשות המפקחת, במיוחד במדינה החברה של מקום מגוריך, מקום העבודה או מקום ההפרה לכאורה של תקנות ה- GDPR. לרשימת רשויות הפיקוח באיחוד האירופי לחצו  כאן.

להלן תיאור מפורט של המידע שאנו אוספים ממשתמשי האתר שלנו והמטרות העסקיות או המסחריות שלגביהן אנו משתמשים בכל קטגוריה של מידע אישי. זה גם המידע שאספנו ב-12 החודשים האחרונים.
קטגוריות של מידע אישי והמקור שממנו הוא נאסףסוגים אופייניים של מידע אישי שנאסףמטרות עסקיות או מסחריות בהתאם ל- CCPA (חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה)מטרות ספציפיות
מזהים – נאספים ישירות ממךשם, כתובת דוא"ל, שם משתמשמתן שירות לקוחות, עיבוד או מימוש הזמנות ועסקאות, אימות פרטי לקוחות, עיבוד תשלומים.ביצוע שירותים מטעם העסק או ספק השירות, לרבות תחזוקה או מתן שירות לחשבונות, מתן שירות לקוחות, מתן שירותים אנליטיים או מתן שירותים דומים מטעם העסק או ספק השירות.ראה לעיל ב"אופן השימוש בנתונים שלך" וב"מי יעבד את הנתונים שלך"
מידע שמזהה, מתייחס, מתאר או מסוגל להיות קשור לאדם מסוים – שנאסף ישירות ממךמידע שאתה מספק כאשר אתה מקיים איתנו אינטראקציה.העדפות החשבון שלך.
מידע על פעילות אינטרנט או רשת אלקטרונית אחרת –– נאסף מהמכשיר שבו אתה משתמש כדי לגשת לאתרסוג הדפדפן שלך, מערכת ההפעלה, כתובת ה- IP שלך.זיהוי אירועי אבטחה, הגנה מפני פעילות זדונית, מטעה, כוזבת או בלתי חוקית, העמדה לדין של האחראים לפעילות זו.ביצוע מחקר פנימי לפיתוח טכנולוגי והדגמה.התחייבות לפעילויות כדי לאמת או לשמור על איכות השירות ולשפר, לשדרג או לשפר את השירות.איתור באגים כדי לזהות ולתקן שגיאות.ביצוע שירותים מטעם העסק או ספק השירות, לרבות תחזוקה או מתן שירות לחשבונות, מתן שירות לקוחות, מתן שירותים אנליטיים או מתן שירותים דומים מטעם העסק או ספק השירות.
מידע מקצועי או תעסוקתי — שנאסף ישירות ממך collected directly from youקורות החיים שלך.עיבוד תנועות, אימות מידע.

איננו מוכרים את המידע האישי שלך ולא עשינו זאת ב-12 החודשים האחרונים.

הזכויות שלך תחת CCPA (חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה) אם אתה תושב קליפורניה

חשיפת מידע אישי שאנו אוספים אודותיך.

יש לך את הזכות לדעת:

● את קטגוריות המידע האישי שאספנו אודותיך;
● את קטגוריות המקורות שמהם נאסף המידע האישי;
● המטרה העסקית או המסחרית שלנו לאיסוף מידע אישי;
● הקטגוריות של צדדים שלישיים שאיתם אנו משתפים מידע אישי, אם בכלל; ו-
● החלקים הספציפיים של המידע האישי שאספנו אודותיך.

הזכות למחיקה.

בכפוף לחריגים מסוימים שנקבעו להלן, עם קבלת בקשה שניתנת לאימות ממך, אנו:

● נמחק את המידע האישי שלך מהרשומות שלנו; ו-
● ננחה את כל ספקי השירותים למחוק את המידע האישי שלך מהרשומות שלהם. לתשומת לבך, ייתכן שלא נמחק את המידע האישי שלך אם יש צורך:
● להשלים את העסקה שבעבורה נאסף המידע האישי, למלא את תנאי האחריות בכתב או החזרת המוצר שבוצעו בהתאם לחוק הפדרלי, לספק מוצר או שירות שבוקש על ידיך, או שהיה באופן סביר צפוי להתקבל בהקשר של מערכת היחסים העסקית המתמשכת שלנו איתך או להוציא לפועל חוזה בינך ובינינו;
● לזהות אירועי אבטחה , להגן מפני פעילות זדונית, מטעה, הונאתית או בלתי חוקית; או להעמיד לדין את האחראים לפעילות זו;
● ננפה באגים כדי לזהות ולתקן שגיאות הפוגעות בפונקציונליות המיועדת הקיימת;
● לממש את חופש הביטוי, להבטיח את זכותו של צרכן אחר לממש את זכותו לחופש הביטוי, או לממש זכות אחרת הקבועה בחוק;
● לציית לחוק פרטיות התקשורת האלקטרונית בקליפורניה;
● לעסוק במחקר פומבי או של בדיקת-עמיתים היסטורי או סטטיסטי שהינו לטובת הציבור, העומד בכל חוקי האתיקה והפרטיות הרלוונטיים , כאשר מחיקת המידע שלנו עלולה לפגוע קשות בהישגיו של מחקר כזה, ובתנאי שהשגנו את הסכמתך מדעת;
● לאפשר שימושים פנימיים בלבד התואמים באופן סביר את הציפיות שלך בהתבסס על מערכת היחסים שלך איתנו;
● לציית לחובה משפטית קיימת; או
● אחרת להשתמש במידע האישי שלך, באופן פנימי, באופן חוקי התואם את ההקשר שבו סיפקת את המידע.

הגנה מפני אפליה.

יש לך את הזכות לא להיות מופלה לרעה על ידינו מאחר ומימשת את אחת או כל הזכויות שלך תחת תקנות ה- CCPA. משמעות הדבר היא שאיננו יכולים, בין היתר,

● לשלול ממך מוצרים או שירותים;
● לגבות מחירים או תעריפים שונים עבור סחורות או שירותים, לרבות באמצעות שימוש בהנחות או הטבות אחרות או הטלת קנסות;
● לספק לך רמה או איכות שונה של מוצרים או שירותים; או
● להציע שתקבל מחיר או תעריף שונה עבור מוצרים או שירותים, או רמה או איכות אחרת של מוצרים או שירותים.

לתשומת לבך, אנו עשויים לגבות מחיר או תעריף שונים או לספק לך רמה או איכות שונה של מוצרים ו/או שירותים, אם הבדל זה קשור באופן סביר לערך שסופק לעסק שלנו על ידי המידע האישי שלך.


מימוש זכויות ה-CCPA (חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה) שלך.

אם ברצונך לממש את זכויות ה- CCPA כמתואר במדיניות פרטיות זו, אנא שלח לנו דוא"ל ל: [email protected].

השתמש בכתובת הדואר האלקטרוני של המחלקה המשפטית/מנהל של ICL בארה"ב

אנו עשויים לבקש ממך מידע נוסף כדי לאשר את זהותך למטרות אבטחה, לפני שנחשוף את הנתונים האישיים המבוקשים עבורך, באמצעות תהליך אימות נתונים של שתיים או שלוש נקודות, בהתאם לסוג המידע שאתה זקוק לו.

מעקב אחר משתמשים

בשלב זה איננו מגיבים או נוקטים בפעולה כלשהי ביחס לאותות "אל תעקוב" ("do not track") של דפדפן האינטרנט או מנגנונים אחרים המספקים לצרכנים את היכולת לממש בחירה בנוגע לאיסוף מידע המאפשר זיהוי אישי אודות פעילויות מקוונות של צרכן יחיד לאורך זמן, ובאתרי אינטרנט או שירותים מקוונים של צד שלישי. 

אנו מאפשרים לצדדים שלישיים, כגון חברות המספקות לנו כלי ניתוח, לאסוף מידע המאפשר זיהוי אישי אודות הפעילות המקוונת של צרכן יחיד לאורך זמן ובאתרי אינטרנט שונים כאשר צרכן משתמש באתר.

קטינים

האתר אינו מופנה למשתמשים מתחת לגיל 18.

האתר אינו מופנה למשתמשים מתחת לגיל 18. איננו אוספים ביודעין מידע או נתונים מילדים מתחת לגיל 18 או מאפשרים ביודעין לילדים מתחת לגיל 18 להשתמש באתר.

שינויים בהודעת פרטיות זו

שינויים בהודעת פרטיות זו.

מעת לעת, אנו עשויים לשנות הודעה זו. הגירסה העדכנית ביותר של הודעת הפרטיות תהיה נגישה תמיד כאן.