טיפול בתחמוצות חנקן ברכבי דיזל מעל 3.5 טון

עמוד הבית מאמרים טיפול בתחמוצות חנקן ברכבי דיזל מעל 3.5 טון

טיפול בתחמוצות חנקן ברכבי דיזל מעל 3.5 טון

נוקסיקליר היא תמיסת אוריאה בדרגת ניקיון גבוהה במיוחד ובריכוז של 32.5% . בתמיסה משמשת לכלי רכב  בעלי מנועי דיזל עם מערכות SCR . ברכבי דיזל אלו מותקן מיכל שאליו מוכנסת תמיסת נוקסיקליר . התמיסה מוזרקת ישירות לגזי השריפה החמים ועוברת דרך מערכת SCR (ממיר קטליטי סלקטיבי) . בדרך זו מקבלים הפחתה של פליטת תחמוצת החנקן (NOX) מהמפלט.  תחמוצות החנקן הופכות לחנקן אטמוספרי ומים. נוקסיקליר ידידותי לסביבה .

משרד התחבורה יחד עם המשרד להגנת הסביבה החליטו כבר בתחילת שנות ה- 90 לאמץ את תקני זיהום אוויר הנהוגים באירופה. תקנים אילו נקראים תקני יורו.

מטרת התקנים הייתה להוריד את רמת המזהמים הנפלטים מכלי רכב בעלי מנוע דיזל

להלן רשימת המזהמים:
1. חלקיקים בגזי פליטה PM (Particle Matter) .
2.  תחמוצות החנקן NOx.
3.  תרכובות  HC (Hydro Carbon)
4. חד תחמוצת הפחמן (CO)

טבלה מס' 1:טבלת דרישות תקני יורו למזהמי האוויר לרכבי דיזל מעל 3.5 טון

PMNOxHCCODate
g/kWhg/kWhg/kWhg/kWh
0.612
0.36
8.0
8.0
1.1
1.1
4.5
4.5
1992 <85 kW
1992 >85 kW
Euro I
0.25
0.15
7.0
7.0
1.1
1.1
4.0
4.0
October 1996
October 1998
Euro II
0.02
0.1
2.0
5.0
0.25
0.66
1.0
2.1
October 1999 EEVS only
October 2000 
Euro III
0.023.50.461.5October 2005Euro IV
0.022.00.461.5October 2008Euro V
0.010.50.131.5January 2013Euro VI

כמו כן לפי  התקנים החדשים נדרש גם להוריד את רמות תחמוצות הגופרית SOx בדלק :

טבלה מס' 2 : תקן SOx

SOppmDate
2000October 1994
500October 1996
350January 2000
50January 2005
10January 2009

תקני היורו מגדירים את רמת המזהמים המותרת ואינם מתייחסים לשיטת הפחתתם.
יצרניות כלי הרכב פיתחו מנועים חדשים שעומדים בתקני פליטת המזהמים בשתי שיטות שונות:


1. שיטת EGR – Exhaust Gas Recirculation 
בשיטה זו מגבילים מראש את כמות ה- NOx –תחמוצות החנקן שייווצרו בגזי הפליטה.
היווצרות ה- NOx  תלויה בטמפרטורה בה עובד מנוע הרכב ובנוכחות חמצן.ככל שטמפרטורת שריפת הדלק גבוהה יותר בנוכחות עודף חמצן תגדל רמת תחמוצות החנקן. בשיטת EGR ממחזרים חלק מגזי הפליטה לתוך הבוכנה של המנוע, האוויר הטרי נמהל בגזי הפליטה  שהינם אינרטיים )בין 5%-15% ), כתוצאה מכך טמפרטורת שריפת הדלק יורדת וכך גם עודף החמצן. בצורה זו מורידים את ריכוז תחמוצות החנקן. חסרונה של שיטה זו היא היווצרות של כמות גדולה יותר של  חלקיקים PM , כתוצאה משריפת דלק לא מושלמת. לכן יש להוסיף מסנן חלקיקים לרכב. 

2. שיטת SCR Selective Catalytic Reduction   ממיר קטליטי סלקטיבי
  בשיטה זו מותקן ברכב עם מנוע דיזל ממיר קטליטי סלקטיבי לפירוק ה- NOx בגזי הפליטה לחנקן שהוא אחד ממרכיבי האוויר.
ממיר זה דורש תוסף מיוחד- נוקסיקליר -תמיסת אוריאה 32.5% באיכות מיוחדת ברמת ניקיון גבוהה מאד בהשוואה לאוריאה המשמשת בחקלאות . "נוקסיקליר". מיוצרת בחברת ICL  כימיקלים לישראל מקבוצת ICL, תוך הקפדה על שמירת ניקיונה ויצורה בתנאי ניקון מחמירים. 

נוקסיקליר עומדת בדרישות תקן יורו לרכבי דיזל .התמיסה חייבת להיות מאוד נקייה כדי לא להרעיל את הממיר הקטליטי.

 התמיסה מוכנסת למיכל מיוחד נפרד ממיכל הדלק. התמיסה מוזרקת על פני הממיר הקטליטי לתוך גזי הפליטה החמים ועוברת את התגובות הבאות:
1.   הידרוליזה (פרוק ) בטמפרטורה  של כ -  180C 0.

לפי הנוסחה הכימית הבאה : (NH2)2CO+ H2O → 2NH3+CO2

                                                       פחמן דו חמצני + אמוניה       מים   + נוקסיקליר    


2.   תגובת SCR – חיזור קטליטי סלקטיבי של תחמוצות החנקן    

4NH3   +            4NO      +    O2 → 4N2 + 6H2

  מים    + חנקן → חמצן + חד תחמוצת חנקן  +   אמוניה

8 NH3   +       6NO2        →  7N2 +     12H2O

 מים     + חנקן → דו תחמוצת חנקן + אמוניה 


  מערכת ממוחשבת אחראית על הזרקת התמיסה בכמות אופטימאלית  להפחתה מכסימלית של תחמוצות החנקן כך  שגזי הפליטה יעמדו  בתקן זיהום האוויר.
  יתרונות השיטה היא יכולת המנוע לעבוד בטמפרטורות גבוהות עם יעילות שריפת הדלק טובה יותר, 
  כלומר ניתן לחסוך בין 5%-7% מתצרוכת הדלק בהשוואה למנוע הפועל בשיטת EGR.
  צריכת נוקסיקליר היא כ- 5% מצריכת הדלק בנסיעה עירונית לפי תקן   יורו 4 ו- 6% מצריכת הדלק לפי תקן יורו 5.
 

ICL כימיקלים לישראל מהחברות הראשונות בישראל לקבלת תו תקן ישראלי לפי  תקן 5852 חלק 1 תמיסת אוריאה מימית לחיזור פליטות של תחמוצות חנקן ממנועי דיזל: דרישות איכות.

ולפי תקן 5852 חלק 3: תמיסת אוריאה מימית לחזור פליטות של תחמוצות חנקן ממנועי דיזל: שינוע , הובלה והחסנה. תקן זה מבוסס על תקן DIN 70070.ותקן ISO 22241-1/3 .

נוקסיקליר משווקת באריזות של גלון 10 ליטר,1000 ליטר ובצובר  למכלי תדלוק בגדלים שונים.

הייצור והאחסון באתר של חברתנו וההובלה באריזות השונות ללקוח ומילוי המוצר במיכלי הלקוח נעשים תחת בקרה חמורה תוך הקפדה על כללי התקנים ואמצעי הבטיחות הנאותים. 

אספקה מהירה לכל רחבי הארץ .

אנחנו משתמשים בטכנולוגיה לניהול מלאי ,דלקנים וקורא כרטיסים.